REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Wstęp

§2 Definicje

Poprzez określenia użyte w Regulaminie rozumie się:

§3 Zasady ogólne

§4 Konsumenci

§5 Składanie zamówienia

§6 Dostawa i płatność

§7 Procedura reklamacji

§8 Ochrona danych osobowych

§9 Warunki techniczne

§10 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2016 roku.Załącznik nr 1 do Regulaminu opracowany według: Załącznika nr 1do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
Pouczenia o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu opracowany według: Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

DO POBRANIA: Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 3 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

http://froxen.pl

§1 Wstęp

§2 Zakres zbieranych danych

§3 Pliki cookie i logi

§4 Usunięcie danych i postanowienia końcowe